2003

Поражението
Константин Илиев
изд. Жанет-45

Тази книга има автобиографичен характер. Променени по обясними причини са почти всички имена, както и описанието на някои второстепенни обстоятелства. Мемоаристиката по думите на Йосиф Бродели е последната крепост на реализма. Това, че този достоен човек с не особена симпатия споменава този литературен термин, не можа да ме накара да се впусна в ненужни стилистични упражнения. Разбирам реалистичното писане единствено като стремеж да се пише истината. Пилат Понтийски пък попитал арестувания Христос що е истина и от устата на божия син не дошъл отговор. От факта, че никой не може убедително да определи с думи понятието, обаче още не следва, че никой няма представа какво означава то.

Жури в състав Бойко Ламбовски (председател), Георги Борисов, Алек Попов, Кръстьо Кръстев и Георги Чаталбашев на церемония, състояла се на 11 декември 2003 г. в зала 3.1 на НДК, награди автобиографичната книга “Поражението” на Константин Илиев.