2004

Господи, помилуй
Деян Енев
изд. Жанет 45

Поразяващи са думите на Господа, още по-поразяващи са чудесата Му – и все пак те са произнесени и извършени сред малките, често убогите, бедните, гладните и гадните иудеи и галилеяни. Те – да го кажем така – дори когато отварят слепи очи, го правят “с калчица и плюнка”. Та ето това сетиво за “субстанцията”, в която би могъл да се яви, да се “разчете” Христос, притежава авторът на този сборник, в чиито разкази образът на по-милващия Господ се очертава не чудодейно Върху бяла стена, като в някакъв квазиспиритически сеанс, а в гнетилото от брадясали градски маргинали, сестра от психиатрична болница, раздърпан хлапак около кафене на пазара, престарял монах в полузапуснат манастир – понякога съвсем не с думи, но с немощно-кроткия си неудачен живот казващи “Господи, помилуй”.

Жури в състав Бойко Ламбовски (председател), Георги Борисов, Алек Попов, Кръстьо Кръстев и Георги Чаталбашев на церемония, състояла се на 15 декември 2004 г. в зала 3.1 на НДК, награди сборника с разкази “Господи, помилуй” на Деян Енев.