награда Хеликон

Жури

Цветан Ракьовски (председател)

Литературен историк, професор в Югозападния университет в Благоевград.


Цветан Ракьовски е роден е през 1959 г. в Габрово. Завършил е Българска филология в СУ “Св. Кл. Охридски” през 1985 г. До 1992 г. е работил в Национална Априловска гимназия в Габрово. От 1997 г. е доктор, от 1999 г. – доцент, от 2004 г. – доктор на филологическите науки, а от 2006 г. – професор в Югозападния университет “Неофит Рилски”, Благоевград, където в момента ръководи катедрата по Литература към Филологическия факултет.


Автор е на книгите “Паратекстът на литературната творба” (1997), “П. К. Яворов и българските поетически силуети” (1998), “Българските контексти в литературата” (1999), “Отвъд каноните. Носталгиите на Високата българска литература” (2002), “Образи на българската памет. Историята. Поборниците. Записките” (2004), “След края на класиката. “Двойник” на Достоевски и “Египетска марка” на О. Манделщам” (2006).