награда Хеликон

Жури

Георги Лозанов (председател)

Георги Лозанов е роден през 1958 г. в София. Завършва специалност „Философия” в СУ „Св. Климент Охридски” през 1982 г. Завеждащ-отдел „Теория и критика на фотографията” в списание „Българско фото” - 1983-89 г. Редактор и заместник-главен редактор на вестник „Култура” от 1989 г. Доцент във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски” (от 1994 г.). Написал е над 100 научни студии и статии по проблемите на електронните и печатните медии, културологията, философията и естетиката и на повече от 200 статии в областта на критиката на медиите, литературната критика и изкуствознанието. Автор на осем телевизионни филма. Има над 100 участия в български и международни конференции, посветени на медиите и философията; участва в над 30 проекта в областта на медиите.