награда Хеликон

За наградата

Устойчиви критерии

Журитата на награда “Хеликон” се състоят от писатели, критици, академични литературоведи и журналисти, които участват по своя воля и решават по съвест. Това гарантира високо ниво на критериите за оценка. Голямото количество номинации – общо дванайсет, дава възможност сред стотиците нови постъпления от българска проза в книжарниците да бъдат забелязани не само стъпилите на традицията творби, но и най-интересните дебюти и онези експериментални творби, чието новаторство служи на някаква социална идея.

Наградата се връчва на книги, които по безспорен начин съчетават мощен език със силна идея, книги, които се отнасят към съвременния живот пристрастно и в които българският език присъства като природна стихия.

 

Своевременна реакция

Не съществува по-бързо реагиращо жури — сезонните номинации за награда “Хеликон’” се обявяват сред новоиздадените за периода книги в средата на февруари, май, август и ноември. За много от книгите още не са излезли дори отзиви в пресата и тяхното обсъждане от журито на “Хеликон” се превръща в първата им публична критика.

 

Жанров диапазон

“Хеликон” е единствената награда за постижения във всички жанрове на художествената проза. Печелена е от романи и сборници с разкази, дори от художествено написани мемоари. Всяко жури започва работата си с предефиниране на границите на понятието “художествена проза”, включвайки или изключвайки есеистиката и мемоаристиката. По тази причина през 2007 и 2008 г. бяха присъдени Специални награди за документалистика.

 

Публичен диалог

Награда “Хеликон” е не разчита да привлече вниманието на писателите и медиите с чека, връчван всеки декември на победителя, нито залага на ексцентрични решения на журито. Просто всяка година в рамките на декемврийския Панаир на книгата журито предлага публична дискусия върху състоянието на българската проза през съответния период.

 

Едър план

Във всяка книжарница на “Хеликон” има щанд с номинирани и наградени през годините книги. С това тази голяма книжарска компания непрекъснато обръща внимание върху най-доброто от новите български художествени книги.

 

Читателски избор

Решенията на журито на „Хеликон” са напълно независими от условности и понякога наградените книги не са сред ползващите се с комерсиален успех заглавия. Ето защо през 2005 г. бе създаден и призът „Цветето на Хеликон”, който да съчетава високото белетристично умение с интереса на широката публика.

„Цветето на Хеликон” се връчва на Световния ден на книгата и авторското право 23 април и го печели тази номинирана книга, от която в книжарниците на Хеликон са продадени най-много екземпляри. Така решението на едно експертно жури бива допълнено с “гласа на хората”.

Тази процедура, опираща се на реалните продажби, може да гарантира точната преценка на читателите като изключва манипулациите с гласуване и предпазва от налагането на популистки текстове без естетическа, морална или интелектуална стойност.