2011

„Конспиратори“роман от Жерминал Чивиков, изд. „Фама“

„Нашингтон“роман от Михаил Вешим, изд. „Сиела“

„Дишащия хълм“роман от Бети Файон, изд. „Сиела“

„Животът не е за всеки“сборник разкази от Радослав Парушев, изд. „Сиела“

„Деград“ сборник разкази от Васил Георгиев, изд. „Сиела“

„Къщата на клоуните“роман от Галин Никифоров, изд. „Сиела“

„Лудост“роман от Калин Терзийски, изд. „Сиела“

„КБ“роман от Иво Милев, изд. „Агенция Вила“

„Реквием за никого“роман от Златко Енев, изд. „Сиела“

„Възвишение“ роман от Милен Русков, изд. „Жанет – 45“

„Чекмедже за единични неща“сборник разкази от Гергана Пожарски, изд. „Ерго“

„Реконструкция“роман от Цвета Делчева, изд. „Сиела“