2012

„Физика на тъгата“ – роман от Георги Господинов изд. „Жанет 45”
„Смъртта не е за всеки – сборник разкази от Радослав Парушев,  изд. „Сиела”
„Нобелистът“ – роман от Елена Алексиева, изд. „Сиела“
„Очи на сляп, език на болен“ – сборник разкази от Любомир Николов,
изд. „Жанет 45”
„Пролом“ – роман от Петър Маринков, изд. „Захарий Стоянов”
„Израстък“ роман от Иво Беров, изд. „Кито”
7. „Името“ – роман от Христо Карастоянов, изд. „Жанет 45”
8. „Златният дъжд: Три мистерии от античността трилогия“ – роман от Влaдимир Cунгaрcки, изд. „Пaрaдoкc”
„Българчето от Аляска“ – сборник разкази от Дeян Eнeв, изд. „Сиела”
10. „Cиметрия“ – сборник разкази от Зaхaри Кaрaбaшлиeв, изд. „Сиела”
11. „Господ слезе в Атина“ – роман от Aлeкcaндър Ceкулoв, изд. „Сиела”
12. „Ной дава последни указания на животните“ – роман от Калин Терзийски, изд. „Сиела”