Носители

2019: романа „Преселението“ на Боян Биолчев

2017: романа „Другият сън“ на Владимир Полеганов

2014: романа „Една и съща нощ“ на Христо Карастоянов

2012: романа „Името“ на Христо Карастоянов

2011: романа „Деград“ на Васил Георгиев

2010: романа „Колкото до Шотландеца” на Росица Ташева

2009: сборника с разкази „Кратка история на самолета” на Захари Карабашлиев

2008: романа „Кръглата риба” на Момчил Николов

2007: романа „Проклятието на жабата” на Емил Андреев

2006: сборника с разкази „Читателска група 31” на Елена Алексиева

2005: романа „Аутопсия на една любов” на Виктор Пасков

2004: сборника с разкази „Господи, помилуй” на Деян Енев

2003: автобиографичната книга „Поражението” на Константин Илиев

2002: сборника с разкази „Ниво за напреднали” на Алек Попов