Награда Хеликон за нова българска художествена проза

Статут

1. Наградата за съвременна българска художествена проза „Хеликон“ е учредена през 2002 г. от верига книжарници „Хеликон“. Тя се присъжда за постижения в новата художествена българска проза през съответната година. Нейната цел е да подкрепи създаването на българска литература с високи художествени достойнства.

2. В награда „Хеликон“ участват всички български автори, чиито издатели са предоставили произведенията им за разпространение в мрежата на книжарници “Хеликон”.

3. Подборът се извършва от 5 (пет) изявени литератори, които в средата на всяко тримесечие номинират 3 (три) нови книги. В края на периода от всички номинирани 12 (дванадесет) книги се избира носителят на награда Хеликон. Под произведения на художествена проза се разбира: роман, сборник разкази, мемоаристика, документална проза, романизирани биографии.

4. Церемонията по присъждането на награда „Хеликон“ се провежда традиционно всяка календарна година през месец декември, преди Коледните празници.

5. Наградата “Хеликон” представлява статуетка на орел, дело на скулптора писател Евгени Кузманов, и паричната сума от 3 000 (три хиляди) лева.