Награда Хеликон за нова българска художествена проза

Статут

1. Наградата “Хеликон” се присъжда ежегодно за постижения в новата художествена българска проза през съответната година. Нейната цел е да се подкрепи създаването на българска литература с високи художествени достойнства.

2. За наградата могат да кандидатстват всички български автори, чиито издатели са предоставили произведенията им за разпространение в мрежата “Хеликон”.

3. Подборът за връчването на Наградата се извършва от 5 (пет) изявени литератори, които в средата на всяко тримесечие номинират 3 (три) нови книги. В края на периода от всички номинирани 12 (дванадесет) книги се избира носителят на наградата Хеликон. Под произведения на художествена проза се разбира: роман, сборник разкази, мемоаристика, документална проза, романизирани биографии.

4. Наградата Хеликон се присъжда всяка календарна година през месец декември преди Коледните празници.

5. Наградата “Хеликон” представлява статуетка на орел, дело на скулптора писател Евгени Кузманов, и паричната сума от 3 000 (три хиляди) лева.