2021

 • Резиденцията“, роман от Георги Тенев, изд. „Колибри.“
 • Романът е номиниран за антиутопичното си визионерство и дисекцията на понятието власт в многопластов аспект.Накрая авторът умира“, роман от Герган Ценов, изд. „Фама.“ Романът е номиниран за безмилостното гмуркане в дълбините на модерното съзнание.
 • Вегаски истории за мистици и пророци“, сборник разкази от Иван Владимиров-Нав, изд. „Парадокс“. Сборникът е номиниран заради опустошителната лекота на хумора си и ведростта на посланията си.
 • Опашката“, роман от Захари Карабашлиев, изд. „Сиела“. Романът е номиниран заради високохудожественото и емоционално изследване на антиномиите в морала и живота ни.
 • Шестият пръст“, роман от Деляна Манева, изд. „Сиела“. Романът е номиниран заради находчивото вглеждане в бита и практиките на разломеното ни съзнание.
 • Мисия Туран“, роман от Алек Попов, изд. „Сиела“. Романът е номиниран заради унищожителния си сатиричен прицел към закостенели политически и обществени идеологеми.
 • Т като Ташкент“, роман от Христо Карастоянов, изд. „Жанет-45“. Романът е номиниран за изследователската си смелост и стряскащите хипотези по повод близкото ни минало.
 • Шахматни етюди или 32 бели полета“, сборник разкази от Николай Петков, изд. „Фама“. Сборникът е номиниран за блестящия си мистификационен ракурс към миналото с уж рационалната му рамкираност.
 • Момичето, което предсказваше миналото“, сборник разкази от Красимир Димовски, изд. „Хермес“. Сборникът е номиниран за филигранната стилистична шлифовка и дълбочината на метафизичните си прозрения.
 • Превъртане“, роман от Петър Денчев, изд. „Жанет-45“. Романът е номиниран заради среза си по отношение на модерната упадъчна менталност и смелостта на експериментиране с обществените фикции.
 • Мене ме сънува мравка“, сборник разкази от Ангел Еленков, изд. „Лексикон“. Сборникът е номиниран заради безстрашното, но и болезнено нахлуване в пространствата на моралната неудовлетвореност, при това със средствата на парадокса.
 • Керван за гарвани“, роман от Емине Садкъ, изд. „Фабер“. Романът е номиниран заради остроумието и призмата с висок синтетичен капацитет, през която е видян регионалният български космос.